ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Αρχική Προϊόντα Υπηρεσίες

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Το κλειδί για μια κερδοφόρα αιγοπροβατοτροφική μονάδα είναι η συνεργασία με έναν καταξιωμένο κτηνίατρο. Είναι υπεύθυνος για την τακτική παρακολούθηση της πορείας των ζώων, για την πραγματοποίηση των εμβολίων, σύμφωνα με το εμβολιακό πρόγραμμα, καθώς επίσης και για την άμεση υποστήριξη σε περίπτωση προβλήματος, για την παροχή κατάλληλης αγωγής.

Ο κτηνίατρος είναι ένα από τα βασικά κομμάτια της επιτυχίας, που θα σας κάνει να ξεχωρίσετε.

Γιατί να μας προτιμήσετε;

Είναι πολλοί οι λόγοι για τους οποίους θα επιλέξεις την εταιρεία Sakellariadis Animal Care για να διαχειριστεί τη μονάδα σου.
Ο πιο σημαντικός είναι ότι δεν θέλεις απλά μια συνεργασία. Θέλεις μια συνεργασία που να μπορείς να βασιστείς.

Πιστοποιημένος
Κτηνίατρος

Πολυετή
Εμπειρία

Ποιότητα
Υπηρεσιών

Διαπροσωπικές
Σχέσεις

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

Έχοντας μακρά παράδοση και εμπειρία στη σχεδίαση κτηνοτροφικών μονάδων, παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις τόσο για νέες, όσο και για υφιστάμενες μονάδες. Ο σχεδιασμός διενεργείται με κύριο άξονα τις μελλοντικές ανάγκες της μονάδας, ενώ ολοκληρώνεται με τη χωροταξική, οικονομοτεχνική και ζωοτεχνική μελέτη, με σκοπό την ισόρροπη και βιώσιμη ανάπτυξη της εκάστοτε κτηνοτροφικής μονάδας.

Προτείνουμε λύσεις βασισμένες στις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού, ώστε να μειωθεί η περιβαλλοντική όχληση και να βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσης των ζώων.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Η σωστή διαχείριση του στάβλου είναι το κλειδί της βιωσιμότητας της μονάδας που την οδηγεί στην κερδοφορία και αυτή με την σειρά της στην ανάπτυξη. Διαθέτουμε προσιτά προγράμματα διαχείρισης, προσαρμοσμένα στις ειδικές ανάγκες του κάθε κτηνοτρόφου και συνεχώς βελτιώσιμα, έτσι ώστε η λειτουργία του στάβλου να γίνεται ολοένα και πιο ευχάριστη, γλιτώνοντας πολύτιμο χρόνο και πόρους. Όλες οι υπηρεσίες μας είναι εκσυγχρονισμένες σύμφωνα με τα πρότυπα της παγκόσμιας αγοράς και ειδικά της Ελληνικής βιομηχανίας, φέρνοντας την υψηλή τεχνολογία πιο κοντά στον κτηνοτρόφο.

ΓΑΛΑΚΤΟΜΕΤΡΗΣΗ

Η γαλακτομέτρηση είναι η υπηρεσία κατά την οποία καταγράφεται η γαλακτοπαραγωγή των παραγωγικών ζώων του κοπαδιού.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΙΤΗΡΕΣΙΩΝ

Η κατάρτιση ισόρροπων σιτηρεσίων είναι η μεθοδολογία μέσω της οποίας διασφαλίζεται η υγεία και ευζωία των ζώων.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ

Ο σχεδιασμός του εμβολιακού σχήματος αλλά και των υπόλοιπων θεραπευτικών αγωγών συμβάλλει στην προστασία των ζώων.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Οι συνολικές παρεμβάσεις προγραμματισμού και ελέγχου της αναπαραγωγής με σκοπό τη καλύτερη δυνατή (αναπαραγωγική) απόδοση.

ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Ο υπερηχογραφικός έλεγχος επιτρέπει την έγκαιρη και αποτελεσματική διάγνωση της πρώιμης εγκυμοσύνης.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Η πραγματοποίηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων έχουν σκοπό την ενημέρωση - εκπαίδευση του κτηνοτρόφου στις σύγχρονες τεχνολογίες.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει δοθεί στο Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης της Εταιρείας. Εξειδικευμένοι και έμπειροι μηχανικοί και τεχνικοί παρέχουν συνεχή κι αξιόπιστη κάλυψη, τόσο από πλευράς ανταλλακτικών (επαρκές απόθεμα για όλα τα προϊόντα), όσο και ειδικών εφαρμογών / κατασκευών, αλλά και συντήρησης μηχανημάτων, διαθέτοντας κατάλληλο εξοπλισμό.

  • Η οργάνωση, η υποδομή, το εξειδικευμένο και συνεχώς εκπαιδευόμενο ανθρώπινο δυναμικό και η τεχνογνωσία της Εταιρείας, προσφέρουν αποτελεσματικά:
  • - Την επιλογή του καταλληλότερου συστήματος
  • - Την εγκατάσταση
  • - Την εκπαίδευση (εφόσον απαιτείται)
  • - Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και πλήρη τεχνική υποστήριξη (service)
  • - Ειδικές μελέτες κι εφαρμογές
Η τακτική συντήρηση των προϊόντων - καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής τους, εξασφαλίζει αφενός τη βέλτιστη απόδοση τους, αφετέρου την οικονομικότερη επιλογή.

CIP OPTIMIZER KIT

Το CIP Optimizer Kit χρησιμοποιείται για την εξακρίβωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος πλύσης. Πραγματοποιείται χημικός έλεγχος των παραγόντων πλύσης, της σκληρότητας του νερού και άλλων χαρακτηριστικών, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η σωστή πλύση του αρμεκτήριου. Οι γαλακτόλιθοι και λοιπά ξένα σώματα μέσα στις σωληνώσεις και στα διάφορα υποσυστήματα του αρμεκτηρίου υποδηλώνουν προβληματική πλύση και η άμεση αντιμετώπιση της κρίνεται απαραίτητη.

VACCUM LEVEL METER

Με τη χρήση ειδικού ηλεκτρονικού οργάνου, ελέγχεται το παραγώμενο κενό στους σωλήνες του αρμεκτηρίου αλλά και σε κάθε θήλαστρο ξεχωριστά. Με αυτό τον τρόπο μπορεί να γίνει η γενική ρύθμιση του κενού στο επιθυμητό επίπεδο, αλλά και η βελτιστοποίηση του συστήματος σε κάθε θέση, έτσι ώστε να μην υπάρχουν διακυμάνσεις του κενού που μπορούν να επηρεάσουν την αρμεγή και την εμπειρία των ζώων.