ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ

Αρχική Προϊόντα Υπηρεσίες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ


ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ: ΓΡΗΓΟΡΗ, ΑΝΩΔΥΝΗ, ΑΚΙΝΔΥΝΗ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΣΗ

Η υπερηχοτομογραφία αποτελεί βασική μέθοδο διαγνωστικής απεικόνισης της εσωτερικής δομής ενός (εν ζωή) ζώου, που βασίζεται στην αξιοποίηση των υπερηχητικών κυμάτων. Είναι μία μη-επεμβατική μέθοδος χωρίς παρενέργειες, δεν χρησιμοποιεί ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία κάτι που τη καθιστά ασφαλή ακόμη και στα μικρά ζώα. Έχει καλή διακριτική ικανότητα και δημιουργεί εικόνες υψηλής ανάλυσης, σε πραγματικό χρόνο. Πραγματοποιείται από εξειδικευμένο κτηνίατρο - υπερηχολόγο, κυρίως στις παραγωγικές κτηνοτροφικές μονάδες για την διάγνωση της εγκυμοσύνης, έτσι ώστε να γίνει σωστά ο διαχωρισμός των ζώων σε έγκυα ή μη και να επιλεχθεί το κατάλληλο εμβολιακό πρόγραμμα.

Ο χειρισμός των υπερηχοτομογραφικών συστημάτων γίνεται από εξειδικευμένο κτηνίατρο.

Η Εταιρεία διαθέτει σύγχρονα και αξιόπιστα συστήματα υπερηχογραφίας, με ικανότητα παραγωγής εικόνων υψηλής ανάλυσης και χρήσιμων πληροφοριών για τη διάγνωση πλήθους παθολογικών αιτιών. Δυνατότητα τήρησης ψηφιακού αρχείου των ζώων που περιλαμβάνει αριθμό ενωτίου και σωματομετρήσεις στην διαγνωστική εικόνα.

  • ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
  • Διάγνωση εγκυμοσύνης
  • Διάγνωση πολυδυμίας
  • Διάγνωση παθολογικών καταστάσεων μήτρας
  • Εξέταση όρχεων