ΓΕΝΝΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Αρχική Εισαγωγή

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ


ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΕΝΝΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ - GKN

Η εταιρεία Σακελλαριάδης αντιπροσωπεύει τον Ολλανδικό οίκο Geiten Ki Nederland, παγκόσμιο κυρίαρχο στην παραγωγή σπέρματος για αίγες. Το σπέρμα προέρχεταιαπό τους πλέον πιστοποιημένους τράγους των φυλών Saanen, White doige, Aglo nubian και συνοδεύεται από το ανάλογο πιστοποιητικό αποδόσεων.

"Για κάθε 1 ευρώ που επενδύεται στη γενετική βελτίωση, επιστρέφει 5 ευρώ στον κτηνοτρόφο."