ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΑ

Αρχική Προϊόντα Αρμεκτήρια

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ


ΚΥΚΛΙΚΟ / ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΑΡΜΕΚΤΗΡΙΟ

Το κύριο πλεονέκτημα των περιστροφικών αρμεκτηρίων είναι η εξάλειψη των νεκρών περιόδων μεταξύ της εισόδου και εξόδου των ζώων, δημιουργώντας μια συνεχή ροή κατά την διαδικασία την άμελξης χωρίς διακοπές. Έτσι η άμελξη μπορεί να φτάσει έως και 800 ζώα την ώρα, ξεπερνώντας τα παραδοσιακά αρμεκτήρια. Τα περιστροφικά αρμεκτήρια της BouMatic χαρακτηρίζονται από εξαιρετικά υψηλές αποδόσεις, εξασφαλίζουν την ομαλή κυκλοφορία των ζώων, δεν απαιτούν μεγάλη κτηριακή εγκατάσταση και μειώνουν κάθετα το εργατικό κόστος. Αποτελούν ιδανική λύση για κτηνοτροφικές μονάδες των οποίων ο πληθυσμός ξεπερνά τα 700 ζώα.

Τα αρμεκτήρια της BouMatic ενδείκνυνται για συνεχή και βαριά χρήση.