ΓΡΑΜΜΙΚΑ

Αρχική Προϊόντα Αρμεκτήρια

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ


ΓΡΑΜΜΙΚΟ (ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ)
ΑΡΜΕΚΤΗΡΙΟ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΞΟΔΟΥ

Τα γραμμικά αρμεκτήρια της BouMatic αποτελούν γρήγορη και αξιόπιστη λύση για τις κτηνοτροφικές μονάδες με κοπάδια από 100 έως 700 ζώα. Είναι κατάλληλα σχεδιασμένα έτσι ώστε η αρμεγή να είναι εύκολη, γρήγορη και πλήρης.

Τα αρμεκτήρια της BouMatic ενδείκνυνται για συνεχή και βαριά χρήση.

ΓΡΑΜΜΙΚΟ (ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ)
ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΙΚΟ ΑΡΜΕΚΤΗΡΙΟ

Τα παλινδρομικά αρμεκτήρια της BouMatic αποτελούν τη λύση για τις ανάγκες των μεικτών γαλακτοπαραγωγικών μονάδων με κοπάδια από 100 έως 700 ζώα. Είναι κατάλληλα σχεδιασμένα έτσι ώστε η αρμεγή να είναι εύκολη, γρήγορη και πλήρης.

Τα αρμεκτήρια της BouMatic ενδείκνυνται για συνεχή και βαριά χρήση.